วันที่ 13 มกราคม 2019 (วันอาทิตย์)
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

BUY TICKET

Creative Talk Conference

งานที่จัดเป็นประจำทุกต้นปีมาตลอด 5 ปี เพื่ออัพเดท
"เทรนด์" จากมืออาชีพด้านครีเอทีฟ จาก 4 สาขา Design, Digital Marketing, Technology, และ Startup/Entrepreneur

เพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นอาวุธทางสมองให้คนไทยได้นำไปใช้ต่อยอดการทำงานและธุรกิจ

Audiences

1500+

Speakers

40+

Sessions

30+

What’s on?

trend
creative
marketing
technology
entrepreneur

Featured Speakers

อรนุช เลิศสุวรรณกิจ

Techsauce

ชญาน์ทัต วงศ์มณี

Toffy Bradshaw

ยอด ชินสุภัคกุล

Wongnai

รวิศ หาญอุตสาหะ

บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด

POMME Chan

Illustrator

ชนัญญา เตชจักรเสมา

Point of View

ปริวรรต วงษ์สำราญ

National Innovation Agency, Thailand

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

THE STANDARD

ศิวัตร เชาวรียวงษ์

GroupM

ณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธิ

Predictive

ดร.พณชิต กิตติปัญญา

Thailand Tech Startup Association

พงษ์ปิติ ผาสุขยืด

Ad Addict

จักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์

SeedThemes

เกตุวดี

Marumura

ชินาวุธ ชินะประยูร

Digital Economy Promotion Agency

อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์

Blognone & Brand Inside

อัศวิน พานิชวัฒนา

GREYnJ

ฉกาจ ชลายุทธ (MOLEK)

Chaos Theory

สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์

Magnetolabs & Content Shifu

ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

iTAX

กสม วิชชุลดา

เพจนำไปใช้

ศรัณย์ ภิญญรัตน์

Fungjai

อภิศิลป์ ตรุงกานนท์

pantip.com

ไกรวิน วัฒนะรัตน์

AHEAD.ASIA

เกียรติชัย หงษ์วิเศษ

Snappix

จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา

Exzy

จีราภัสร์ อริยบุรุษ

jeban.com

ชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย

LINE Today & LINE ประเทศไทย

สรรพวิชญ์ ศิริผล

K PLUS

จารุต ธำรงค์วัฒนา

Sansiri

ปรัชญา สิงห์โต

GetTalks

พลสัน นกน่วม

GetTalks

ภูมิชาย บุญสินสุข

THE STANDARD

Armand Serrano

Walt Disney Animation Studios

จารุวรรณ สุวรรณศาสน์

MICE Intelligence and Innovation

สุธีรพันธุ์ สักรวัตร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พิชิต วีรังคบุตร

Creative Economy Agency

สโรจ เลาหศิริ

Rabbit’s Tale

ศรุต วานิชพันธุ์

Director of Sea (Thailand)

อรวี สมิทธิผล

Content Shifu

ไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล

3DS Interactive

ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

OOKBEE

จตุพร สุคันธมาลย์

K2Exhibit

Host

สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม

rgb72

ฉวีวรรณ คงโชคสมัย

rgb72

sponsors


Supporters

Media partners

Testimonials

งานดีเราต้องมา! ดีใจที่ได้มาความรู้เน้นๆ

KahnKi Siriprapa

ความพิเศษของงานนี้มาด้วยหัวข้อเด็ดที่พลาดไม่ได้เกี่ยวกับการ Review เทรนด์ และ Preview เทรนด์ของ 4 เรื่องหลักที่เป็นหัวใจของการทำธุรกิจ ที่ผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจจะต้องรู้ ผ่านกูรู ที่ให้เกียรติมาร่วมเสาวนา

event2morrow

หา Inspiration ใหม่ๆ ให้ตัวเอง

Bunny Srk

มาคนเดียว แต่เหมือนมาหลายคน หันซ้ายคนรู้จัก หันขวาอ้าวเพื่อน

Panuwat Patchanee Mee

Creative Talk Conference 2018 งานฟรีและดีที่เปลี่ยนความรู้ให้เป็นเรื่องสนุก

techsauce

Creative Talk 2017 งานรวบรวมคนมีความคิดสร้างสรรค์

cheetahmarketing

VENUE

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การเดินทาง

MRT สถานีศูนย์สิริกิติ์ ทางออกที่ 3

รถโดยสารประจำทาง ขสมก. สาย 136, 185

Get direction